Beijing ducks vs fujian prediction

See more


Beijing Ducks Possible Playing 8

1.Xiang Tianyu, 2.XiaoYu Liu, 3.Jonathan Gibson, 4.Lei Meng, 5.Xiaohui Wang, 6.Xiaochuan Di, 7.Ziming Fan, 8.Muhao Li


Fujian Sturgeons Possible Playing 8

1.Li Yiyang, 2.Jianghuai Li, 3.Robert Gordon, 4.Yichao Huang, 5.Adili Kurban, 6.Chen Linjian, 7.Ou Junxuan, 8.Yongpeng Zhang


Fantasy Tips

Beijing Ducks team has the upper hand over Fujian Sturgeons team. So try to pick more players from Beijing Ducks


Fujian Sturgeons Possible Playing 7

1.Robert Gordon, 2.Yichao Huang, 3.Jianghuai Li, 4.Chen Linjian, 5.Li Yingbo, 6.Andrew Nicholson, 7.Zhelin Wang


Fantasy Tips

In wicket keeping, both the wicket keepers are good. You can choose anyone.

Leave a Comment